NAP.NU


Regionen: Se upp för bedragare som knackar dörr

Region Blekingar varnar för bedragare. Den senaste tiden har det varit flera fall av bedrägeriförsök då okända personer knackat på hos folk och falskt uppgett att de kommit från hjälpmedelscenter.Enligt regionen gör aldrig hjälpmedelscenter oannonserade besök, utan hembesök bokas alltid i förtid. Regionen uppmanar också folk att begära att få se legitimation. Medarbetare från Hjälpmedelscenter har alltid tjänstelegitimation med sig.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1