NAP.NU


Regionens frikort blir elektroniska

Nu införs elektroniska frikort inom vården i Blekinge.Som patient slipper man spara stämplar till högkostnadsskyddet och hålla reda på frikortet.För den som söker vård i de närliggande regionerna Skåne och Kronoberg gäller också det elektroniska frikortet, men inte i Region Kalmar, då behöver man ha ett utskrivet frikort med sig.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1