NAP.NU


Regionens mobilförbud: ”Kommit reaktioner – vi ska ta ett omtag”

Sjukvårdsanställda har reagerat på det förbud mot privata mobiltelefoner på arbetsplatsen som regionen gick ut med igår. Nu tar regionen ett omtag efter kritiken, säger säkerhetschefen Stefan Österström. All användning av privata mobiltelefoner i kontakt med patienter och i sjukvårdens lokaler förbjuds under arbetstid – och den regeln ligger kvar, men ska förtydligas om några veckor.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1