NAP.NU


Regler om vinterdäck på A-traktorer kan vara klara snart

EU kommissionen har gett Sverige grönt ljust att gå vidare med att införa kravet på vinterdäck för A-traktorer och under torsdagen avser regeringen att fatta beslut om de nya reglerna som börjar gälla 1 december i år.Det här är en del i en rad regeländringar för A-traktorer som kommer efter flera uppmärksammade olyckor, varav flera med dödlig utgång.Fler regelförändringar är på gång säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD): ”Ett av de förslagen är att ställa tekniska krav som ska förhindra manipulering av hastighetsbegränsningen på de här fordonen”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1