NAP.NU


Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Riksbanken har i dag beslutat om att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.Beskedet kommer efter att både Norge och Storbritannien höjde sin ränta mer än väntat.Den senaste höjningen av styrräntan i Sverige gjordes i april, då höjdes den med 0,5 procentenheter.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1