NAP.NU


Risk för oljeutsläpp när slitna fartyg transporterar rysk olja i Östersjön

Bristen på fartyg som vill transportera rysk olja har gjort att man använder alldeles för gamla och slitna fartyg. Detta ökar risken för oljeutsläpp och Länsstyrelsen ser just nu över hur man bäst ska skydda Blekinges kust. Hör försvarsdirektören Peter Ryman om riskerna.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1