NAP.NU


Risk för skada när EKG-tester förväxlades – händelsen anmäls

Region Blekinge förväxlade två patienters långtids-EKG, vilket kunde lett till en allvarlig vårdskada för den ena patienten. Regionen lex Maria-anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.Eftersom den aktuella patienten redan hade fått blodförtunnande medicinering insatt av andra anledningar och felet upptäcktes när rätt analys kom in, kunde det åtgärdas i tid och därför ledde händelsen aldrig till någon vårdskada. Det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1