NAP.NU


Rödlistad malariamygga hittad i Blekinge

En ovanlig sorts malariamygga upptäcktes för första gången i Blekinge i förra veckan. Det är den sällsynta arten blygrå frossmygga som hittades i Rosenholmsområdet i Karlskrona kommun. Anders Lindström som är myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger att sannolikheten att få malaria av den här myggan är extremt liten. Däremot så är den så ovanlig så att den är rödlistad.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1