NAP.NU


Ronneby kan bli centrum för nya räddningstjänsten

Ronneby har bäst förutsättningar att bli centrum för den nya sammanslagna räddningstjänst som planeras i Blekinge och södra Kronoberg. Det är en av slutsatserna i den förstudie som nu lämnats över till ledande politiker i de åtta inblandade kommunerna. ”Ronneby ligger strategiskt bra i mitten. Vi ser också att det pågår en projektering för en ny brandstation där”, säger Krister Svensson som gjort studien.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1