NAP.NU


Så fortsätter saneringen: Hemvärnet på ingång

Hemvärnet är tillfrågade om de kan hjälpa till med oljesaneringen i Pukaviksbukten i Sölvesborg, berättar kustbevakningens Erik Svensson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1