NAP.NU


Så gör föräldrarna för att undvika kikhosta hos barnen

Tomas och sambon förberedde sig tidigt för de sjukdomar som kan drabba bebisar. Nu är det antalet fall av kikhosta som har ökat i landet men trots att det inte har nått Blekinge ännu är föräldrar medvetna.Hör föräldrar berätta och smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö berätta i ljudet ovan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1