NAP.NU


Så kan oljeutsläppet påverka havsbottnen på lång sikt

Oljeutsläppet utanför Blekinge är ett omedelbart hot mot flora och fauna i den känsliga Pukaviksbukten, menar Maria Granberg, marinekotoxikolog vid Svenska miljöinstitutet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1