NAP.NU


Så lockar du fladdermössen till trädgården

Fladdermöss ger en vild prägel till trädgården.För att locka dit dem kan man skaffa en fladdermusholk och ha mycket blommor.”Många blommor ger fler insekter och fladdermusen äter mygg och nattfjärilar”, säger ekologen Dan Gerell vid Kristianstads vattenrike.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1