NAP.NU

Så mycket är din kremerade kropp värd: ”Tokigt att bara gräva ner”
Likt många andra verksamheter, arbetar även krematoriet i Karlskrona med miljö och hållbarhet.Enligt krematoriechef Anders Nilsson är ett sätt att arbeta med miljö att ta till vara på metaller från kistan och din kropp, istället för att som förut, gräva ner dem.”Det har visat sig att metallerna har ett värde, i snitt ungefär 1000 kronor per person”, säger krematioriechef Anders Nilsson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1