NAP.NU


Så mycket kan en student tjäna i månaden

Studenter kan snart jobba ännu mer extra utan att deras studiemedel påverkas. Från och med nästa år får de tjäna 18 500 kronor i månaden innan bidraget börjar sänkas i takt med att lönen blir högre. Även studiemedlet höjs och studenterna får 1100 kronor mer i månaden och får totalt 13 156 kronor i månaden.Höjningen följer prisbasbeloppet som höjs varje år.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1