NAP.NU


Så mycket olja har sanerats: ”Kommer börja blåsa”

Kustbevakningen jobbar med att sanera olja som läckt från färjan efter grundstötningenSamordnaren Erik Svensson från Kustbevakningen berättar om scenariot som väntar .

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1