NAP.NU


Så påverkas Blekinges tågtrafik av blåsten

Alla tåg mellan Karlskrona och Kristianstad är inställda från och med klockan två på lördagseftermiddagen.De flesta avgångarna på eftermiddagen och kvällen ersätts med buss enligt Trafikverkets hemsida, och först vid lunchtid på söndagen tas tågtrafiken upp igen.Anledningen till tågstoppet är att det väntas hård vind och att det finns risk att träd faller över järnvägen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1