NAP.NU


Så rustar sjukhuset för brandlarm – mitt i operation: ”Kan provisoriskt stänga en buk”

Hur går det till om det börjar brinna på sjukhuset samtidigt som man kanske öppnat upp buken på en patient, tarmarna ligger synliga och man håller på och operera?I förra veckan fick BB på Blekingesjukhuset utrymmas på grund av röklukt. Lena Leidefalk är avdelningschef på anestesi och centraloperation, sjukhusets största operationsavdelning, och berättar hur personalen agerar när larmet går mitt i en stor operation.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1