Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Så ska asylsökande förstå Sverige bättre: Blir först i landet – satsning på 40 miljoner kronor

Asylsökande i Blekinge ska bli först i landet med att få det bästa stödet och förståelsen för det svenska samhället fram till beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Utbildningsorganisationen Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU) får nu 40 miljoner kronor av en EU-fond för att utveckla hur nyanlända ska komma närmare det svenska samhället.Bland annat har man anställt ett elevhälsoteam med psykolog, sjuksköterska och kurator. Projektledare Henrik Lövgren menar att just den mentala hälsan påverkar möjligheterna att klara sin utbildning.”Många klarar inte kunskapsmålen på vuxenutbildning för att man helt enkelt inte mår tillräckligt bra. Man har inte en språklig progression och tvingas därför avsluta utbildningen. Det behöver vi komma till rätta med och vi ser att den reguljära vården inte klarar av det här, och att vi därför måste stötta upp”, säger Henrik Lövgren.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1