Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Så ska Blekinge fungera i krig – här bildas landets första näringslivsråd

Landshövding Ulrika Messing har samlat flera privata aktörer för att bilda ett näringslivsråd som ska göra att Blekinge fungerar även i händelse av krig. Totalförsvarets näringslivsråd i Blekinge är det första i landet att bildas. På plats fanns Teracoms vd och koncernchef, Åsa Sundberg, som berättade om Teracoms uppdrag, utöver att säkerställa att Sveriges Radios sändningar fungerar i krig. ”Vi har dessutom ett uppdrag att förse samhällsviktiga verksamheter med garanterad kommunikation. Det kan betyda att vi ser till att en livsmedelsaffär har uppkoppling även om alla fiber är avgrävda. Eller att vi ser till att det finns punkter här i stan dit folk kan komma och kommunicera och ladda mobilen även om näten ligger nere.”

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1