NAP.NU


Så ska Blekinge möta stigande havsnivåer

Blekinge, Kalmar och Gotland är regioner som alla har särskilt erosionskänsliga kustområden.Nu bildar de tre länen tillsammans med bland annat SGU en ny regional kustsamverkan för att hantera klimatförändringarna. Målet är bland annat att se hur man kan skydda bebyggelse och natur- och kulturvärden när havsnivåerna stiger.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1