NAP.NU

Så tacklar bina torkan – gör ”lushonung”
På grund av torkan i början av sommaren har bina inte kunnat hitta tillräckligt med blommor att göra honung av.Men bina har en reservplan – i brist på blommor mjölkar de istället bladlössen på nektar.Och den så kallade ”lushonungen” blir lika god som vanlig honung, berättar biodlaren Petra Varenhed.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1