NAP.NU


Säkerhetsstrategen: ”Sjukhusen jobbar aktivt med krigsberedskap”

Det brådskar med återuppbyggnaden av det civila försvaret, där vårdens beredskap är en viktig del, det anser försvarsberedningen enligt tidningen DN.Henrik Magnell är säkerhetsstrateg i Region Blekinge, och enligt honom är förberedelse för kris och krig något man jobbat länge med i regionen och på sjukhusen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1