NAP.NU


Sämst i landet: Blekingar får vänta längst på cancerbehandling

Tre av fyra blekingar får inte börja sin cancerbehandling i tid.Länet är tillsammans med Skåne sämst i landet när det gäller hur stor andel som får påbörjad vård inom den angivna ledtid som satts upp i de så kallade standardiserade vårdförloppen för cancerdiagnoser, enligt Regionalt Cancercentrum Syd.Hör Conny Nöbelin från prostatacancerföreningen Viktor berätta om påfrestningarna som lång tids väntan på behandling utsätter patienter och närstående för.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1