NAP.NU


Saneringsarbetet pausas efter snöfallet: ”Frustrerande”

Även om Kustbevakningen lämnar Hörvik efter 40 dagar sedan passagerarfärjans grundstötning står kommunen kvar i saneringsarbetet. Och medan många glatt ser på när snön faller över länet, så tvingar det saneringsarbetarna till en paus. Frustrerande, tycker saneringsledaren Sara Stenbeck.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1