NAP.NU


Sänkt hastighet med fallucka

I början av förra året sattes det upp farthinder i Ronneby med en lucka i vägen som fälls ner om man kör för fort, i korsningen Karlskronavägen/Bräknevägen, för att sänka hastigheten för barn på väg till Parkdalaskolan.Det har lett till en minskning av antalet fortkörningar med över 80 procent.”Det är en fantastiskt bra siffra tycker jag”, säger kommunens exploateringsingenjör Daniel Camenell till Blekinge Läns Tidning. Men det finns i nuläget inga planer på liknande farthinder på andra ställen i kommunen, säger han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1