NAP.NU


Säpo: Därför höjs terrorhotnivån – ”successiv förändring”

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på den femgradiga skalan,Enligt Säpochefen Charlotte von Essen har koranbränningarna den senaste tiden försämrat säkerhetsläget, men beslutet grundar sig inte på en enskild händelse.”Det har under året skett en successiv förändring av hotbilden mot Sverige. Beslutet är inte föranlett av en enskild händelse, det vill jag understryka”, säger von Essen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1