NAP.NU


Sara fick sin livmoder bortopererad i onödan: ”Smärtan går inte att beskriva”

Sara från Karlskrona fick sin livmoder bortopererad efter läkarens felaktiga misstankar om cancer.Händelsen Lex Maria-anmäldes och Ivo riktar kritik mot läkaren för flera brister i hanteringen av Saras fall.Sara berättar hur hennes liv ställdes på ända efter läkarens misstag att operera bort hennes friska livmoder, trots hennes önskan om fler barn.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1