NAP.NU


Satsning i Karlshamn: 91 miljoner till persontrafik på Sydostlänken

Karlshamns kommun satsar 91 miljoner kronor på att bygga ut resecentrum i samband med att Sydostlänken byggs, det bestämde en enig kommunstyrelse i Karlshamn på tisdagskvällen.Det ska byggas ytterligare en perrong på järnvägsstationen och spaden ska sättas i marken 2028, under förutsättning att Region Blekinge och övriga aktörer som ställt sig bakom avsiktsförklaringen om persontrafik fattar beslut om att vara med och betala för Sydostlänken.Avtalet med Trafikverket om att bygga om stationsområdet i Karlshamn klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige innan jul.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1