NAP.NU


SD: Spara på akuten i Karlskrona istället

Sverigedemokraterna vill att Region Blekinge sparar på akutsjukvården i Karlskrona. Förslaget är ett svar på uppgifterna om att S och C kommer föreslå neddragningar på sjukhuset i Karlshamn för att få en budget i balans.”Det vi ser att man skulle kunna göra är att införa remisstvång på akuten och sätta en jourcentral i närheten”, säger gruppledaren Björn Nurhadi (SD).Enligt förslaget ska den som söker vård på akuten mötas av en person som avgör om patienten ska stanna kvar eller gå vidare till jourcentralen. Sverigedemokraterna räknar med att det både leder till bättre vård och sparar pengar.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1