NAP.NU


Sexåringar har fått fler hål – tydligt i socioekonomiskt svaga grupper

En ny kartläggning från Folktandvården visar att tandhälsan hos barn mellan 3 och 6 år i Blekinge har försämrats kraftigt de senaste tio åren.Försämringen har framför allt skett bland sexåringar i socioekonomiskt vaga grupper.Cecilia Klüft Frih, verksamhetschef för allmäntandvården på Folktandvården i Blekinge, berättar när karies börjar märkas hos barnet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1