NAP.NU


Sigrids sikte: Blekinges nya cineastiska stjärnskott

Nu ska framtidens filmskapare börja drillas.Idag är det premiär för Musikskolan i Karlshamns nybildade filmkurs för barn mellan 9 och 12 år, där man på ett lekfullt sätt ska skapa film.En av deltagarna är Sigrid Blomkvist som går sjätte klass på Prästslättsskolan och hon har en klar målsättning med kursen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1