Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Sista sommaren med droppande kranar – kommunen fixar trycket

Boende i Ramdalatrakten utanför Karlskrona får svårt att duscha ordentligt ännu en sommar på grund av dåligt tryck i vattenledningarna.Grannarna Anna Henriksson och Kajsa Fredriksson i Öljersjö och Håkan Grahn vid Trummenäs har tröttnat, men det blir den sista sommaren med droppande kranar.”Vi lägger en ny ledning nu så att vi ökar kapaciteten ut […] den kommer vara klar innan nästa sommar”, säger Ola Gren som är VA- och hamnchef i Karlskrona.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1