NAP.NU


Sjöstridsskolans värnpliktskull fördubblad

De värnpliktiga på Sjöstridsskolan blir allt fler – årets kull är dubbelt så stor som förra och drygt 160 personer sina nya liv. Det stora antalet kommer inte helt utan utmaningar – både materiell och personal som ska lära ut är utmaningsområden. Erik Örn, chef på sjöstridsskolan i Karlskrona och berättar om utmaningarna.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1