NAP.NU


Sjuksköterska avskedas – ställde intima frågor till nioåring

En sjuksköterska på Blekingesjukhuset avskedas efter att ha ställt intima frågor till en nioåring i december förra året.Mannen har tidigare fått en skriftlig varning och stängts av under en period för att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt.Kvinnorna kände sig omtöcknade vid händelserna och tror att det berodde på den tablett sköterskan gav dem innan undersökningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1