NAP.NU


Sjuksköterskan: Diabetiker får medicin för sent

Hyrsjuksköterskorna på Blekingesjukhuset ska bli färre och det gör att personalbristen blir ännu tydligare. Sjuksköterskan Ingela Abrahamsson på geriatriken menar att det inte är patientsäkert.”Det är inte patientsäkert någonstans – jag ska kunna komma till jobbet och läsa mig till hur en patient ska skötas […] men jag hinner inte skriva och dessutom hinner jag inte läsa”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1