NAP.NU


Skadestånd för PFAS-förgiftade – oklart vem som står för notan

Efter unik HD-dom väntar förhandlingar med PFAS-drabbade Kallingebor om ersättning från kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik, RMT.RMT räknar med att ha gott om tid för att kunna skicka notan vidare till Försvarsmakten som förorenade dricksvattnet.Tio år har snart gått sedan gifter upptäcktes i vattnet, jurister gör olika bedömningar om hur preskriptionstiden ska räknas.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1