NAP.NU


Skadlig växt hittad på sju platser i Olofström

Den invasiva växten jättebalsamin har hittats på sju platser i Olofström, det skriver BLT.Jättebalsaminen utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den breder ut sig och tränger undan annan växtlighet. Länsstyrelsen går nu ut med uppmaningen att genast bekämpa växten innan den går i frö och sprider sig. Jättebalsminen har hittats på flera kommunala fastigheter i kommunen bland annat centralt vid Högavångsskolan och idrottsplatsen men även i Jämshögstrakten.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1