NAP.NU


Skadligt att behandla barn i grupp – forskaren: Misslyckats kapitalt

Att behandla barn i grupp så som sker på HVB-hem kan vara skadligt, det säger docent David Pålsson vid Stockholms universitet och hänvisar till forskning.”Institutionsvård är en miljö där barn löper högre risk att utsättas för övergrepp både av jämnåriga och personal”, säger Pålsson.Vidare är låg kompetens hos personal ett stort bekymmer, menar han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1