NAP.NU


Skalbaggar tappat lusten i sommarkylan – skogsägare andas ut

Under den varma och torra våren befarade experter att granbarkborren skulle massföröka sig under sommaren.Men när temperaturen sjönk minskade skalbaggarnas lust att para sig.Hör skogsägaren Robert Sunesson på Skogsstyrelsen berätta om granens försvarsmekanism.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1