NAP.NU


Skog motsvarande 30 fotbollsplaner brann upp ifjol

Runt 14 hektar skog vilket motsvarar ungefär 30 fotbollsplaner, brann upp i Blekinge i fjol, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.En tredjedel av den brandhärjade skogsytan fanns i Karlskrona medan Sölvesborg klarade sig nästan helt från bränder i skog och mark.Anders Granström, Brandforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säger att skadorna innebär avsevärda förluster för både skogsägare och försäkringsbolag.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1