NAP.NU


Skogsvistelse på recept – möjligt i framtiden

Många vetenskapliga studier pekar mot goda hälsoeffekter av att vara ute i skogen, men det finns ännu inte ”skogsvistelse på recept” motsvarande fysisk aktivitet eller kultur på recept. Ett pågående forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet kanske kan ändra på det.I projektet undersöks saker som sjunkande blodtryck och lägre halter av stresshormon hos personer som vistas i skogsmiljö.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1