NAP.NU


Slut med väktare på skolorna: ”Eleverna har lärt sig”

Nu har väktarna lämnat Karlskronas gymnasieskolor.Man har utvärderat de senaste två månaderna av väktare på plats på gymnasieskolorna, där man försökt hindra obehöriga från att komma in på skolorna.Och enligt gymnasiechef Victor Lindberg Karlsson har tiden med väktare gett eleverna viktiga insikter.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1