NAP.NU


SMHI varnar för högvatten och kuling

Det kommer att fortsätta att blåsa rejält och det gör att det blir högvatten längs kusten. SMHI går ut och varnar för kuling till havs och längs kusten här i södra Sverige med vindar på mellan 18 till 24 meter per sekund och höga vattennivåer. Det är risk för att högvattnet i Östersjön kan orsaka översvämningar och skador längs Blekingekusten. Högvattnet kulminerar under natten till lördagen och varningen för de hårda vindarna gäller till och med lördag vid lunchtid.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1