NAP.NU


Smittspridningen av covid-19 ökar i Blekinge

Smittspridningen av covid-19 ökar i Blekinge.Även antalet inlagda på sjukhus med bekräftad smitta ökar.Hör smittskyddsläkare Bengt Wittesjö berätta.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1