Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

”Sockerexperimentet” väckte starka känslor hos Mediabooms medarbetare
Det hade kunnat vara vi! Så känner reportrarna från tidningen Mediaboom i Karlskrona, efter att ha sett filmen Sockerexperimentet på bio.Filmen bygger på historien kring de uppmärksammade experimenten på Vipeholmsanstalten i Lund på 40- och 50-talet som gick ut på att människor med funktionsvariationer fick äta stora mängder margarin och socker i ett försök att provocera fram karies hos dem.Över 700 personer deltog och följderna beskriv som katastrofala. Hör Jeanette Pettersson som är reportrar på Mediaboom om vad hon kände när hon såg filmen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1