NAP.NU


Sprängt vrak utanför Torhamn ska undersökas

Marinarkeologer ska undersöka det gamla fartygsvraket Constantia som ligger utanför Torhamn. 1676 blev fartyget beskjutet av danska skepp och den svenska befälhavaren bestämde att det skulle sprängas, för att undvika att det hamnade i danska händer. Mikael Björk är en av de marinarkeologer som nu ska undersöka skeppet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1