NAP.NU


Stökig tågvecka väntas – stopp på flera sträckor

Tågresenärer i södra Sverige får räkna med en stökig tågvecka med start den 12 juni.Omfattande banarbeten påverkar Kust till kust banan som sträcker sig från Göteborg mot Kalmar och Karlskrona, och södra stambanan som går mellan Stockholm och Malmö.Växlar, spår och kontaktledningar ska bytas ut vilket innebär att det blir helt stopp på delar av sträckorna. Viss trafik ersätts med buss och resenärer uppmanas hålla koll i appar och följa information på sina biljetter.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1