NAP.NU


Stor ensamhet bland odiagnostiserade barn – läger vill skapa förståelse

Under fem dagar har 82 personer samlats på Valjevikens Folkhögskola för att leva lägerliv.Det är Willefonden som arrangerar lägret. Syftet är att familjer där något av barnen har en odiagnostiserad sjukdom ska få chans att mötas och umgås.Och deltagaren Valter Krok tar med sig en helt ny färdighet hem: ”Jag har lärt mig simma”, berättar han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1