NAP.NU


Stor satsning på skolan i alliansens budget

”Det är en ekonomi i balans”, säger kommunalrådet Christer Larsson (SD) när de tillsammans med övriga partier i Karlskronaalliansen under måndagen presenterade sin budget. Alliansens största satsning är på skolan där det skjuts till 102 miljoner kronor under tre år.Satsningen på skolan ska finansieras genom omfördelning av medel

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1